PC programmer - Kitta & Sven

Søg
Gå til indhold

Hoved menu

PC programmer

Arbejdsliv
 
 
 

Kittas side

PC programmer

Mit arbejde var i 39 år en vigtig del af tilværelsen, noget jeg brændte stærkt for. Da der ikke var ret mange undervisningsmaterialer, målrettet til vores elevgruppe, blev det en udfordring at lave materialet selv.
I starten handlede det om papiropgaver, men med computerens indtog blev det tillokkende at lave opgaver, eleverne kunne løse via PC'en.

Da Sven kom hjem fra et kursus med en demo-version af programmet Mediator, begyndte jeg at udforske mulighederne. Da skolens ledelse kunne se ideen i dette, blev der købt 1 licens.

Det blev en tidsrøver. Jeg brugte i hundredvis af timer på at programmere opgaver til undervisningen i geografi, matematik, dansk, omverdenskendskab osv. Her kunne jeg kombinere lyd og billede, lave tidsforløb, lave score for antal rigtigt løste opgaver osv. Med andre ord interaktive multimedieprogrammer.

Omkring 2004 opstod der hos mig et behov for at få udgivet lidt af materialet. Jeg var på et kursus for læsevejledere hos Karin Erbo Jensen og blev her inspireret til efterfølgende at lave et program til en bog, skrevet af hendes mand, Jørn Jensen. Dette sendte jeg til hende et par måneder senere, og jeg blev herefter kontaktet af forlaget Alrune, der var interesseret i en udgivelse. Vi fik lavet kontrakt om, at jeg skulle lave program til 5 bøger om drengen Palle og hans klodsede, alternative far. Det pædagogiske indhold var, at man med støtte af computeren kunne læse bogen på 3 måder. Efter læsningen skulle man løse opgaver til bogen.

Palle-bøgerne er sjove og underfundige letlæsningbøger med meget lavt lix-tal. De er beregnet til det barn, der er igang med at knække koden. Mit program var henvendt til den gruppe af elever, som skal øve sig lidt mere for at få styr på læsningen. Opgaverne ville være gavnlig og sjov træning for alle elever i begynderundervisningen. Der blev lavet lektørudtalelse, som var meget positiv.

Materialet bliver nu solgt gennem
Special Pædagogisk Forlag

 

I mange år havde jeg lavet PC-opgaver til at støtte bogstavindlæringen, visuelt og auditivt til brug på skolen. Til Gerner Birk Kristiansens små bøger "Læsetræning" havde jeg lavet testprogram, hvor antal rigtigt læste ord blev optalt. Jeg kontaktede Gerner, og sammen prøvede vi at lave et bogstavprogram, hvor han tegnede de elementer, jeg skulle bruge, og jeg farvelagde tegningerne og stod for det pædagogiske indhold i programmet. Cd-rom'en skulle understøtte 2 nye bøger, han havde lavet. 1000 arbejdstimer senere forelagde vi først programmet for ét forlag, som imidlertid ikke ville binde an med udgivelsen. Derefter prøvede vi Elysion, - og de var med på ideen. Programmet udkom i 2007.

Man kan købe programmet hos Elysion:
- kan også købes af private.


 
 
 

Eksempler på opgavetyper

 

Forlydsanalyse:
Kim skal købe ind i supermarkedet. Han skal købe ting, der begynder med a.

 

Gendkend bogstav:
Klik på så mange i'er du kan nå, inden isene smelter.

 

Klappe stavelser:
Hvis man løser opgaven rigtigt, kommer der en glad mand, hvis man laver fejl, kommer en sur mand.

 

Reduktion:
Sav første lyd af mål, så bliver det til ...
Klik på det rigtige billede.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu