En sønderjydes liv - kittaogsven

Kitta & Sven
Kitta & Sven
Gå til indhold

En sønderjydes liv

Forlaget
FORLAGET HARTUNG

Theodor Hansen Hartung

En sønderjydes liv på godt og ondt
I efteråret 2014 fik vi lov til at låne en kopi af et bogmanuskript, som Theodor skrev engang i 1950’erne. Det var på 160 maskinskrevne sider.

Efter gennemlæsning var vi straks klar over, at denne bog skulle udgives. Den ville være interessant for familie og historieinteresserede. Den burde være på relevante museer, på biblioteker osv. Bogen er blændende godt skrevet af en mand, der ikke havde gået meget i skole, men som mestrer fortællekunsten.

Vi tog en kopi af kopien, og Kitta begyndte at OCR-
scanne teksten. Et kæmpearbejde, da kopien var utydelig og ikke til at scanne, så meget tekst måtte simpelthen skrives af.

Sven har brugt mange timer på at finde de rigtige billeder, kortmateriale og andet.
Vi mente, at det var nemt at få et forlag eller et museum til at udgive bogen, men vi blev desværre afvist. Hvis vi havde henvendt os før 2014, 100-året for 1. Verdenskrigs begyndelse, ville de have udgivet den.

Vi valgte at udgive bogen selv, og første oplag er nu solgt. 2. oplag var klar til salg 26. januar 2018.

Vores layout'er har gennemgået bogen igen og sat de billeder ind, vi fik af Bendorff i Tønder. Det betyder, at bogen er udvidet fra 200 sider til 210 sider.

Læs anmeldelser her.
Bogens indhold

Theodor er født 1894. Han beskriver i bogen sin opvækst på Sottrup Mark, Bylderup Sogn i Sønderjylland.

Dernæst kommer en beretning om den tvungne soldateruddannelse i Flensborg.

Theodor sendtes straks efter soldatertiden i krig i Belgien og Frankrig. Han var en del af 86. Infanteriregiment. Straks efter nytår 1915 blev han sendt til Østfronten, og allerede i marts blev han såret første gang. Det blev han 3 gange. Theodor vendte tilbage til Vestfronten og var med i hele den lange, grufulde krig. Han beretter om hændelser, så man føler, man er side om side med ham ude i skyttegraven.
Efter krigen blev han  en del af den Interntionale Kommissions Polititjeneste og i 1920 dansk politimand i Højer. Han beskriver det besværlige arbejde i en by, hvor 3/4 af befolkningen var tysksindede.

Under 2. Verdenskrig blev han aktiv modstandsmand. Han samlede bl.a. materiale mod de personer i byen, der fulgte nazistpartiets paroler.

Da politiet blev taget i 1944, nåede Theodor at gå under jorden. Han skjulte sig i Midtjylland, hvor han fortsatte sine modstandaktiviteter.

Efter krigen var han en aktiv medspiller i retsopgøret, og mange personer fra Højer blev interneret i Fårhuslejren.
Læs et kapitel fra bogen.


I trøjen
Om Theodor Hansen Hartung

 • Født den 24. september 1894 på Sottrup Mark, Bylderup Sogn.

 • Rekrut i Flensborg fra 15.10.1912 ved Füsselierregiment 86 Königin Victoria.

 • Stadig på kasernen 1. august 1914. Blev sendt i krig uden at have haft mulighed for at komme hjem til forældrene og sige farvel.

 • Blev såret 3 gange, 1 gang alvorligt. Det var ikke nok til at blive kasseret. Blev sendt tilbage til fronten efter nogen tid.

 • Nåede hjem 26. december 1918 om aftenen som den sidste af 5 brødre, der var med i krigen.

 • Ernærede sig som maskinhandler, indtil han i efteråret 1919 blev opfordret til at træde ind i den Internationale Kommissions Politistyrke.

 • Sammen med sin bror Thomas fungerede han som C.I.S.-betjent på øen Föhr fra januar til maj 1920.

 • Fra 28. maj 1920 bliver han den første danske landbetjent i Højer, hvor ¾ af befolkningen ved folkeafstemningen i februar 1920 havde stemt for at forblive under tysk herredømme. Dette kom til at byde Theodor på en del udfordringer.

 • Under den tyske besættelse af Danmark i 1940’erne var han aktiv modstandsmand i Højer.

 • Gik under jorden, da det danske politi blev arresteret, og det lykkedes ham at holde sig skjult under tre forskellige identiteter i Midtjylland at fortsætte modstandskampen.

 • Under Retsopgøret efter Tysklands kapitulation 1945 beordredes han til at indberette alle i Højer, som havde gået fjendens ærinde. Dette sendte mange i Højer en tur til Fårhuslejren.

 • Dette faldt ikke i god jord i den tysksindede del af den lokale befolkning. Misforholdet mellem dem og ham blev så anstrengt, at han af sine overordnede blev anbefalet efter 27 år i Højer at søge væk.

 • Fra januar 1947 fungerede ham som landbetjent i Strib på Fyn. Her var han byens afholdte panserbasse, indtil han juli 1960 søgte og fik bevilget sin afsked.

 • I april 1960 fik han tildelt Ridderkorset.

 • Ville tilbringe et par år i varmere klima og rejste med campingvogn til Frankrig.

 • Døde i Avignon 9. september 1960.
Aviserne skrev i 1960


Fyns Stiftstidende 21. april 1960Middelfart Avis skrev dette den 28. maj 1960


Fyns Socialdemokrat skrev dette 14. juni 1960
Middelfart Venstreblad skrev nedenstående artikel 21. maj 1960

Scanningen er lidt utydelig, men man kan læse teksten,
og den er værd at bruge tid på, da man får indtryk af
Theodors humor og måde at fortælle på.
Fredericia Dagblad bragte en nekrolog 10.oktober 1960


Middelfart Venstreblad 10. september 1960


Fyns Stifttidende 10. september 1960
Der er mange ting journalisterne har misopfattet, men der bliver alligevel tegnet et flot portræt af Theodor.

Vi er imponerede over, at hele 3 aviser skrev lange nekrologer, dagen efter Theodor døde på et fransk hospital.
 © Billederne på hjemmesiden må kun bruges efter aftale
Kitta & Sven Petersen
Strandbjerggaardsvej 10
DK-4400 Kalundborg
Phone +45 5092 6645

campisten@yahoo.dk
kittapetersen@yahoo.dk
forlagethartung@yahoo.dk
Kitta & Sven
Tilbage til indhold